ONLINE REZERVASYON İLE KAHVALTINI SEÇ BİZİ INSTAGRAM'DAN TAKİP EDİN

 

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi ve Web Sitesi + APP Kullanım Şartları

Sözleşmenin geçerliliği 

TODO KAHVALTI FIRSATI (bu sözleşmede "(KAHVALTI FIRSATI)” olarak anılacaktır.) APP üzerinden program takibinin yapmak için, üyelik kayıt formunu doldurmak suretiyle APP üzerinde kullanıcı hesabı ve şifre edinilmelidir. ((KAHVALTI FIRSATI) APP kayıt formunu dolduran ve şifre edinen gerçek ya da tüzel kişiler bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır.)

Üye, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren (KAHVALTI FIRSATI)sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmetlerin Tanımı 

(KAHVALTI FIRSATI) APP üzerinden, sözleşmeyi onaylayan üyelerine APP üzerinden program takibi yapılması imkanı sunar.

APP Üyelik Sistemi 

Üye, (KAHVALTI FIRSATI) için  app store ya da Google chrome üzerinden indirdiği,  (KAHVALTI FIRSATI) APP üzerinden kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üye'ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

"Şifre" sadece üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile üye’nin sorumluluğundadır, (KAHVALTI FIRSATI) şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üye'nin, (KAHVALTI FIRSATI) APP üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem (KAHVALTI FIRSATI) APP'nına "üye girişi" yapmak şeklinde tanımlanır.

Üye'nin yükümlülükleri 

• Üye, (KAHVALTI FIRSATI) APP sunduğu servislerden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

(KAHVALTI FIRSATI) APP  tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının (KAHVALTI FIRSATI) ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, (KAHVALTI FIRSATI APP üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımında kişiye özel sunulan programlar olduğunu, bu APP üzerinden ÜYE’nin diğer üyeler ile iletişime geçeceği bir modül olması halinde ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve (KAHVALTI FIRSATI bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,

• Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan (KAHVALTI FIRSATI) sorumlu olmayacağını,

• Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü (KAHVALTI FIRSATI)sorumlu olmayacağını,

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

• Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

• Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

• Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

(KAHVALTI FIRSATI) APP servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile üye'nin rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı (KAHVALTI FIRSATI) 'dan tazminat talep etmemeyi,

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde (KAHVALTI FIRSATI) gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

• Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

• Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

• Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

kabul ve taahhüt etmiştir. 

(KAHVALTI FIRSATI) verilen yetkileri, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi (KAHVALTI FIRSATI) tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 

(KAHVALTI FIRSATI) servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. (KAHVALTI FIRSATI) kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

(KAHVALTI FIRSATI) üye'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Bu konuda müşterilerin sözleşme imza anında onay verdiği kabul edilmektedir.

Müşterinin onayı olmadan sanal mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. 

(KAHVALTI FIRSATI), ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üye'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

(KAHVALTI FIRSATI), üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Uygulanacak Hükümler 

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük 

Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih: [email protected]  mail adresine göndereceği mail ile  dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR